2013. február 24., vasárnap

Ön hogyan neveli gyermekét?-teszt értékelése


Kiértékelés: 
Ha az ön válaszai megegyeznek az alábbi táblázatban szereplő válaszokkal, akkor karikázza
be a mellette található pontszámot, majd összegezze pontszámait.
 
Kérdés                        Válasz             Pontszám 
1.                                A                           7 
2.                                 B                          3 
3.                                A                         10 
4.                                B                           5 
5.                                A                           3 
6.                                 A                        10 
7.                                B                           6 
9.                                B                           2 
10.                              B                           2 
11.                              B                           3 
12.                              A                           7 
13.                              A                         10 
14.                              B                           4 
15.                              B                          5 
16.                              A                          8 
17.                              B                           5 
18.                              B                           2 
19.                              A                           9 
20.                              A                         10 
21.                              B                           2 
22.                              A                           8 
23.                              B                           6 
24.                              A                           9 
25.                              A                         10 
Összesen: 

110 pont vagy több:
Ön nagyon szigorú a gyermekével, a szabadságában túlságosan korlátozza. Az az elv, miszerint a „gyermeknek hallgass a neve”, az ön számára magától értetődő nevelési módszer. Gyermekének kevés lehetőséget ad arra, hogy saját elhatározása alapján döntsön, s önálló véleményt alkosson a világ dolgairól. Úgy véli, hogy a gyermek fölötti állandó ellenőrzés a jólneveltség záloga. Szigorú viselkedési kódex szerint irányítja a gyermekét, s  igencsak ügyel arra, hogy ennek a szabályait tiszteletben tartassa. Elképzelhető, hogy az ön szülei is nagyon szigorúak voltak, vagy éppen ellenkezőleg, talán túlságosan is magára hagyták a problémáival, s most ettől szeretné gyermekét megkímélni. De bármilyen okai vannak is a magatartásának, higgye el, a kelleténél nagyobb szigorúság csak árt. 

81-109 pont: 43
Ön is a szigorú szülők közé tartozik, jóllehet nem olyan szélsőséges, mint az előbbi kategóriához tartozók. A fent elmondottakon azonban ön is elgondolkodhat. Nem volna jobb egy kicsit barátságosabb viszonyt kialakítania gyermekével?

61-80 pont: 
Ön ellentmondásos és kétértelmű a gyermeknevelésben. Mint minden Janus-arcú ember, ön is
megzavarhatja, nyugtalaníthatja gyermekét, hiszen reakciói kiszámíthatatlanok, hacsak nem arról van szó, hogy az élet bizonyos területein szigorúbb mércéket állít, míg más területeken nagyobb szabadságot biztosít gyermeke számára. Ez utóbbi esetben sem ártana megbeszélni vele ellentmondásosnak tűnő viselkedésének okát, különösen akkor, ha a teszt második felében ő maga is ilyennek tartja önt.

31-60 pont: 
Ön engedékeny a gyermekével, sok függetlenséget ad neki, és úgy kezeli  őt, mint olyan majdani felnőttet, akinek határozott, saját személyisége van, s aki a nyílt vitára és gondolkodásra készül. Ön valószínűleg megengedi neki, hogy részt vegyen az őt érintő döntések meghozatalában, meghallgatja problémáit, s igyekszik az ő szemszögéből is nézni és értékelni cselekedeteit. Megpróbálja tiszteletben tartani a kívánságait, ha azok ésszerőek, és adott esetben szabad választási lehetőséget biztosít neki.
Nyilván igen jó a kapcsolatuk, kiváltképp, ha gyermeke is hasonlóképpen ítéli meg önt, s ön nem pusztán illúzióban ringatja magát. 

30 pont vagy kevesebb: 
Ön túlságosan szabadelvű a nevelésben, úgyszólván mindenben egyenrangú félnek tekinti gyermekét. Csaknem teljes szabadságot biztosít számára, s hisz abban, hogy ez az egyedüli üdvözítő út, amely gyermeke boldogulásához vezet. Ezért szinte semmiféle megszorítással nem él vele szemben. Ez a szabadság túlzónak tűnik, de végül is ön az egyetlen, aki valóban megítélheti nevelési módszerének hatásosságát. Módszere bizonyára jó, ha barátai és szomszédjai szeretik az ön gyermekét, kellemesnek találják társaságát, és értékelik erényeit. Ha azonban ez nem így van, mélyen el kéne gondolkodnia: nem engedte el túlságosan a gyeplőt?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése